Mať niečo vlastné je snom každého podnikateľa. Vybudovať úspešný biznis a popýšiť sa svojou prevádzkou, reprezentatívnym showroomom, úspešnou maloobchodnou predajňou môže byť pomyselným vrcholom podnikateľskej stratégie. Za víziou otvoriť si vlastný obchod sa ukrýva mnoho tvrdej práce, aj administratívy. Poradíme vám, na čo myslieť, keď si chcete  otvoriť vlastný shop.

Za prevádzku sa považuje priestor, v ktorom sa vykonáva určitá živnosť. Prevádzkou je aj fitness centrum, banka, fotoateliér, kino či autoservis. Sklad, výdajné miesto alebo technické zariadenie (ako predajný automat alebo pojazdná predajňa) sa za prevádzku nepovažujú.

Ak ste sa rozhodli rozšíriť svoje priestory na podnikanie a otvoriť si predajňu, máte vypracovaný finančný plán prevádzky, môžete sa pustiť do práce. Na začiatok sa obrňte   dávkou trpezlivosti a tešte sa na výsledok. Určite bude stáť za to, aj keď sa tento proces môže zdať náročný a občas zdĺhavý.

Vyberte si správny priestor pre svoj obchod

Vytipujte si dostatočne reprezentatívny a vyhovujúci priestor pre váš biznis. Charakter priestoru úzko súvisí aj s predmetom podnikania – iné je vyberať priestor pre obchod s  oblečením, iné požiadavky budete mať v prípade, že plánujete otvoriť štýlovú kaviareň, nočný bar alebo povedzme kníhkupectvo.

Aby ste dokázali vaše podnikanie zveľadiť, potrebujete byť poruke svojim zákazníkom, takže je veľmi dôležité vybrať dobrú lokalitu. Pri výbere myslite na počet okoloidúcich, bezpečnú a rýchlu dostupnosť a charakter priestoru tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám. Nezabudnite si v danej lokalite všímať možnosti na parkovanie, to je v dnešnej dobe už takpovediac nevyhnutnosť.

Vysokou návštevnosťou sa pýšia obchodné centrá po celom Slovensku, azda aj preto, že v nich nájdete rozličné služby, gastronómiu a zábavu pod jednou strechou a dokážete tam bez problémov zaparkovať a vojsť suchou nohou. To sú všetko faktory, ktoré budú ovplyvňovať chod vášho podnikania a prevádzku vášho obchodu.

Mať obchod v niektorom zo špičkových centier je určite plusom, začínajúcich podnikateľov a startup komunitu môže odradiť výška nájomného. Dá sa to vyriešiť napríklad prenájmom len časti priestoru v multibrandovom shope alebo pop-up store. Vždy je cesta, keď chcete svoje podnikanie povýšiť na novú úroveň.

Dizajn vašej predajne

Interiér aj exteriér predajne by mal odrážať dušu produktov, filozofiu vášho podnikania. Pohľad na obchod musí v zákazníkovi vyvolať emóciu, chuť navštíviť vás, aj keď vašu značku, povedzme, nepozná. Na malých detailoch stoja veľké projekty.

Dizajn ide vždy ruka v ruke s filozofiou značky. Podľa cieľového zákazníka dolaďujete detaily na predajni – označenie, výklady, regály, osvetlenie, umiestnenie loga. Mimoriadne dôležitá je čistota prevádzky, ako v interiéri, tak aj pred vchodom.

Prvý dojem zanechajú aj priestory obchodného centra – či je nákupné centrum reprezentatívne, aké iné obchody sa v ňom nachádzajú, aká je fasáda budovy shopping mallu alebo priamo vášho obchodu, aké máte označenie prevádzky a kde sa nachádza, či sa zákazník rýchlo zorientuje a nájde vás, alebo bude blúdiť.

Pri zariaďovaní prevádzky je vždy dôležitý pohyb vnútri obchodu – ak ide napríklad o gastro prevádzku, treba ju zariadiť podľa toho, ako sa zákazník správa – čo potrebuje spraviť ako prvé, kam ide, ako procesy v interiéri na seba nadväzujú, aby sa zákazník pohyboval smerom vpred, neblokoval ostatných, nemusel sa vracať alebo kľučkovať pomedzi ostatných.

Platí to aj pre predajne s tovarom, nezabudnite vytvoriť dostatočne vzdušný priestor na výdaj tovaru, platby, reklamačné oddelenie by malo byť oddelené od nakupujúcich, prípadne aspoň opodiaľ. Myslite na systém zásobovania, chod prevádzky ako takej. Interiér predajne nie je len o nastrojených vankúšoch a horiacich vonných sviečkach.

Psychológia predaja je pri zariaďovaní obchodu mimoriadne dôležitá – podpora intuitívneho nakupovania, dostatok zrozumiteľnej navigácie, správne osvetlenie nákupných priestorov, dostatok miesta v uličkách, umiestnenie zelene, vhodná vôňa v interiéri a vhodne zvolená hudba, umiestnenie reproduktorov, svetelných rámp, atď.

Nemenej dôležité detaily súvisiace s predajom sú — dobré označenie predajne — jasne viditeľné, prípadne aj navigácia do predajne z okolitých ulíc. Označenie parkovania pre zákazníkov, ak také máte k dispozícii. Svetelný pútač obchodu je vždy vítaný.

Reprezentujú vás vaši predajcovia

Zákaznícky servis a samotný personál, ktorý zabezpečuje starostlivosť o zákazníkov, je ťažiskom akejkoľvek predajne. Každý, kto kedy pracoval s ľuďmi, vie, že výber predajného personálu je mimoriadne ťažká úloha. Nerobte ju pod tlakom a rozhodne sa neuspokojte s priemerom.

Asistenti predaja sú reprezentantmi vašej značky, stelesnením filozofie vášho podnikania, prvým človekom, ktorý urobí dojem na potenciálneho zákazníka. Správanie, ochota, úsmev, prozákaznícky servis sú piliere dobrého predaja, ktoré sa odzrkadlia na vašich tržbách. Nehovoriac o tom, že (ne)spokojnosť predajného personálu, jeho zápal, motivácia či každodenný úsmev na perách sú priamo úmerné od správnej komunikácie manažmentu, prípadne samotného majiteľa obchodu.

Administratívna agenda

Aspoň v amerických filmoch sa vždy hovorí, že smrti a daniam sa nevyhnete. Zoznam administratívnych povolení pri otvorení prevádzky je na prvý pohľad veľmi dlhý. Na to, aby ste si otvorili prevádzku, potrebujete nespočet povolení od dotknutých orgánov. Navyše, ak je vaša prevádzka z gastronómie, budete potrebovať tých papierov ešte o čosi viac.

Nezľaknite sa a vykročte za svojimi snami!

Ponúkame vám niekoľko rád a postrehov, čo budete potrebovať pred samotným otvorením obchodu alebo pri jeho prevádzke. Niektoré nariadenia môžu podliehať ďalším zmenám v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19.

 • Každý obchod musí byť riadne označený – názov predajne, prevádzkovateľ – sídlo a miesto podnikania (firma alebo osoba), meno a priezvisko zodpovedného vedúceho, otváracie hodiny. V prípade, že ide o hotel alebo ubytovacie zariadenie, musí byť označená aj kategória a trieda ubytovacieho zariadenia. Samozrejmosťou musí byť aj riadne viditeľný vzorový pokladničný blok.
 • Takou drobnosťou, na ktorú v žiadnom prípade nezabudnite, je správne označenie tovaru a jeho ceny (vyhnete sa tak problémom pri prípadnej daňovej kontrole). Veľmi dôležité je pri predaji každého výrobku/produktu poskytnúť zákazníkovi aj návod na použitie.
 • K tomu, aby ste obchod otvorili, potrebujete záväzné stanovisko úradu verejného zdravotníctva (hygieny). Bez toho by ste nemali obchod otvoriť.
 • Mali by ste nahlásiť otváracie hodiny vášho obchodu príslušnému miestnemu úradu.
 • V prípade gastroprevádzky sa často vyžaduje hygiene dodať aj rozbor vody.
 • Nezabudnite si (dať) vypracovať reklamačný poriadok a prevádzkový poriadok. Reklamačný poriadok musí byť dostupný návštevníkom predajne.
 • Zriadenie prevádzkarne musíte oznámiť príslušnému daňovému úradu aj živnostenskému úradu. V prípade gastroprevádzky ju musíte nahlásiť aj na príslušnej veterinárnej a potravinovej správe (takzvanej veterine).
 • Požiadať o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. 
 • Je nutné mať zaregistrovanú registračnú pokladnicu alebo e-kasu na príslušnom Daňovom úrade.
 • Ak chcete v obchode púšťať hudbu alebo rádio, potrebujete zaplatiť poplatok aj SOZE.
 • V gastroprevádzke je často potrebný takzvaný HCCP dokument (Hazard Analysis Critical Control Points).
 • Je nutné mať potvrdenie o pravidelnej deratizácii a dezinfekcii prevádzky.
 • Na prevádzke by ste mali mať aj Knihu elektronickej registračnej pokladne a uschovávať denné uzávierky v prípade daňovej kontroly.
 • Majte poruke bloky na hotovostný príjem (po starom paragóny), ak by sa vám pokazila registračná pokladňa.
 • Nezabudnite na hasiaci prístroj a lekárničku, ktoré musíte mať v obchode.
 • Na prevádzke potrebujete mať živnostenské oprávnenie, rozhodnutie hygieny, pracovné zmluvy zamestnancov.
 • Pre zamestnancov musíte zabezpečiť BOZP školenie, potvrdenie o jeho absolvovaní by malo byť súčasťou dokumentov vo vašom obchode.
 • V prípade, že máte pojazdnú predajňu, musíte požiadať o ambulantný predaj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
 • Dôležité je zabezpečiť pre personál toaletu v dostupnej dochádzkovej vzdialenosti, prípadne aj zabezpečiť stravu a zázemie na konzumáciu vlastnej stravy.
 • Pri zriaďovaní prevádzky sa nezabudnite opýtať na spotrebu elektrickej energie, vody, plynu, dostupnosť internetového pripojenia. Myslite na registračnú pokladňu, dnes sa už odporúča mať na prevádzke platobný terminál – ten si samozrejme tiež musíte pred spustením predaja zabezpečiť cez vybraného dodávateľa.
 • Ak chcete zákazníkom maximálne vyjsť v ústrety, asi budete potrebovať aj telefón na prevádzku, takže aj ten budete musieť zabezpečiť a dohodnúť aj telefonický paušál alebo telefonovanie na kredit.
 • Pred spustením prevádzky je dobré informovať sa na umiestnenie odpadových stojísk, možnosti zásobovania, prípadne si zistiť informácie o zásobovacích hodinách, ak napríklad zriaďujete prevádzku v obchodnom centre.
 • Zákazníci si okrem správania personálu všímajú čistotu na prevádzke. Budete potrebovať úložné priestory, sadu na upratovanie, perá a čisté papiere, dovolenkové lístky či priepustky, vstupné karty, čipy, kľúče a zoznam kontaktov v prípade akejkoľvek udalosti – porucha vody, plynu, elektriny, telefónneho spojenia, kontakty v prípade požiaru, nahlásenie úrazu, nehody, atď.

Business tip: Ako rozprúdiť predajnú energiu, keď máte na prevádzke prázdno?

Zapamätajte si – rad tvorí rad. Pokojne pred pokladňu postavte dvoch vašich kolegov, ktorí sa budú tváriť ako zákazníci. Keď okoloidúci zákazník uvidí pohyb v prevádzke, nebude mať pocit, že tam bude sám. Určite vstúpi. A potom je to len o zručnostiach predajného personálu.

Skúsení obchodní reprezentanti vedia, že ak zákazník vkročí do predajne, tak vždy je to v cieľom kúpy alebo ho niečo vo vašom výklade zaujalo a chce si váš produkt/výrobok pozrieť zblízka. A to je práve šanca pre predajcov, aby správnym dialógom uzatvorili obchod.

Téma vlastného obchodu je mimoriadne široká a budeme sa jej preto venovať aj v nasledujúcich článkoch.

Nezabudnite nás sledovať.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *