Networking. Pojem, ktorý v biznis sférach rezonuje čím ďalej, tým častejšie. Jeho základ pochádza od anglického slova „network“, čo v preklade znamená sieť. Ako vám dokáže networking pomôcť pri raste vášho biznisu?

Hlavnou úlohou networkingu je spájanie ľudí s podobnými, najmä podnikateľskými aktivitami. Pôvodne ho využívali najviac na burze, dnes sa čoraz aktívnejšie využíva v rozličných pracovných odvetviach, kde predstavuje neoddeliteľnú súčasť obchodnej stratégie. Pri networkingu sa dozviete novinky z oblastí, ktoré sledujete, prípadne by ste sa k nim za normálnych okolností z médií a praxe nedostali. Každý si z množstva informácií vyberie niečo iné, no pomáha vám to držať krok s aktuálnym dianím a udalosťami.

Networking: Čo všetko ponúka

Aktívnou účasťou v networkingu získate rôzne osobné odporúčania, podporu a motiváciu partnerov, ktorí môžu byť pre vás alebo vašu spoločnosť vzorom, vybudujete nové kontakty a utužíte tie aktuálne. Na základe informácií, ktoré zdieľate, a reakcií na ne môžete zlepšiť svoje uplatnenie v spoločnosti a zefektívniť činnosti, ktorým sa aktuálne venujete.

Sieťovanie (networking) sa využíva aj pri budovaní firiem a vytváraní obchodných stratégií. Komunikácia sa realizuje v sieťových štruktúrach na sociálnych, obchodných a podnikateľských sieťach. V rámci profesného života podporuje kariérny rast, úspech a šťastie ľudí, ktorí sa do siete zapoja.
Jednou z najväčších výhod networkingu je, že si vyberáte len to, čo vás naozaj zaujíma. Nerozptyľujú vás veci, o ktoré nemáte záujem a venujete sa len tomu, čo má pre vás naozaj zmysel. Kontakty, ktoré pri networkingu získate, nemusíte potrebovať hneď, môžete ich pokojne obnoviť o niekoľko rokov.
Predtým, ako sa rozhodnete do niektorej siete zapojiť, presvedčte sa, že ste si zvolili naozaj dobre. Vyberajte si najmä tie, ktoré vám môžu reálne pomôcť s vašou kariérou alebo podnikaním – zameranie skupiny je blízke vášmu predmetu podnikania, členovia skupiny sú odborníci z praxe, ktorých názory a aktivity sledujete, networkingová skupina je rôznorodá, čo je výhoda pre vaše služby. Ak je pre vaše podnikanie dôležitá lokalita, hľadajte vždy aj podľa pôsobenia networkingovej skupiny.

Networking online a offline

Dôležité je uvedomiť si, že pri networkingu nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Presne si ujasnite, čo v prípade networkingu hľadáte, aby ste sa spojili s tými správnymi ľuďmi a sieť využívali naozaj efektívne. Sociálne siete zamerané na pracovné vzťahy, napríklad u nás využívaný LinkedIn, sú jednou z možností networkingu. Vo virtuálnom svete dnes môžete získať väčší sociálny kapitál. Čím viac kontaktov v sieti máte, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti máte na koho obrátiť. Pri hľadaní novej práce, nových klientov alebo zaujímavých obchodných vzťahov.

Osobné stretnutia a fyzické zoznámenie je často intenzívnejšie a v biznise nevyhnutné na to, aby ste si získali dôveru potenciálneho obchodného partnera, prezentovali sa svojím vystupovaním, komunikačnými zručnosťami či vedomosťami. Priestorom na networking sú rôzne konferencie, kurzy a veľtrhy, alebo aj biznis kluby, v ktorých sa často z obchodných partnerov stávajú blízki priatelia.

Prečo networking nie je pre každého

Vo veľkej miere je vstup do podnikateľských sietí postavený na dôvere. Môžete ju získať na základe predchádzajúcich osobných či pracovných skúseností, dobrých odporúčaní a pracovných zručností. Ľudia s rovnakými záujmami sa často poznajú skôr, ako so sieťovaním začnú. Podnikateľské networkingy spájajú ľudí s rovnakými záujmami, ambicióznych ľudí s cieľom rozvíjať svoje podnikanie a hľadať nové potenciálne možnosti spolupráce. V Bratislave pôsobí hneď niekoľko podnikateľských sietí na podporu networkingu a obchodných príležitostí, ktoré fungujú ako uzatvorené kluby s plateným členstvom. Prihlášky členov sú dôsledne zvážené.

Ak hľadáte skôr bezplatnú networkingovú sieť, postačí chuť komunikovať. Na úradoch, v reštauráciách, na tlačových konferenciách, v baroch pri poháriku kvalitného rumu. Záleží od cieľovej skupiny, s ktorou sa potrebujete/túžite spojiť, od vášho podnikateľského zámeru a predmetu podnikania. Porozmýšľajte, kde sa nachádza cieľová skupina vášho podnikania, kde sa pohybujú potenciálni obchodní partneri alebo osoby, s ktorými túžite nadviazať pracovný kontakt. Sociálne siete, aj tie pracovné, sú stále zadarmo, pokojne začnite tam.

Budovanie vzťahov funguje aj v rámci firmy

Networking dokáže pomáhať aj vo vnútornom prostredí firmy. Ak pracujete na novom projekte a potrebujete názor nezainteresovaných, skúste svoju pozornosť zamerať na oddelenia zamestnancov, ktorí o projekte nevedia nič, alebo ho dokážu vnímať z pohľadu vlastnej pracovnej náplne. Takýto brainstorming ponúka zaujímavý pohľad ľudí, ktorých názor ste si zatiaľ nevypočuli. Ľudia, ktorí s projektom nemajú nič spoločné, majú naň iný, často zaujímavý pohľad a môžu ponúknuť nové riešenie.

Naštartujte aj interný networking a povzbuďte svojich zamestnancov, aby sa dozvedeli o sebe viac. Zlepšujte schopnosti zamestnancov komunikovať a lepšie sa spoznať a pretaviť ich blízke väzby do nápadov, ktoré pozdvihnú firemnú kultúru alebo firmu ako takú. Networking posúva firmu dopredu. Na to, aby sieťovanie prinieslo očakávané výsledky, s ňou treba aktívne pracovať. Vďaka networkingu sa dokážu ľudia navzájom obohatiť, podporiť, byť inšpiráciou, odkryť svoj sociálny kapitál a, ešte navyše, sa aj veľa spoločne naučia, a tým pracovne a osobnostne rastú.

Najzaujímavejším faktorom networkingu je možnosť spoznať nových ľudí, pracovne a osobnostne sa posúvať vpred, mať otvorenú myseľ a pretaviť svoje pracovné schopnosti a zručnosti do projektov, ktoré pomáhajú rásť podnikaniu na oboch stranách. Odhliadnuc od toho, že ide o priestor na nové podnety, inšpiratívne myšlienky, nové vzory, možnosť vypočuť si pracovné/osobné príbehy a naplniť svoju cestu za úspechom.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *