Prvé hodnoty nám nevedome vštepujú rodičia už od narodenia. Pomáhajú nám vytvárať svoje životné postoje a určovať, čo je pre nás dôležité. Postupne si na základe vlastného uváženia vyberáme, s ktorými hodnotami sa stotožníme a ktoré sa pre nás stanú hnacím motorom pri dosahovaní cieľov. Hodnoty nás formujú v osobnom aj pracovnom živote. Prečo sú také dôležité? 

Na základe hodnôt, ktoré vyznávame, uspokojujeme svoje potreby a túžby. Hodnotu vyjadruje norma. Hodnotový rebríček nemáme všetci rovnaký. Keďže pre každého je dôležité niečo iné, naše hodnoty máme usporiadané v rozdielnom poradí.

Hodnoty, ktoré nás sprevádzajú celý život

Každý človek má hodnoty, ktorým je verný celý život, ale sú aj také, ktoré pod vplyvom životných skúseností meníme. Medzi najviac uznávané hodnoty patrí čestnosť, vernosť, férovosť, ľudskosť. Krátke slovíčka s veľkou výpovednou hodnotou. Uznávajú ich jednotlivci, ale aj celý kolektív. Rebríček hodnôt často prehodnotíme, keď je niektorá hodnota, na ktorých nám záleží,ohrozená, alebo ju úplne stratíme.

K najväčším zmenám dochádza, keď máme ohrozené zdravie. Vtedy sme ochotní otočiť rebríček hodnôt úplne naruby. Prácu presúvame na druhú koľaj, viac času venujeme sebe a rodine. Už sa vám to niekedy stalo?

Maslowova pyramída potrieb

Naše hodnoty úzko súvisia s naplnením potrieb. Americký psychológ Abraham H. Maslow, ktorý opisuje vývoj človeka cez 5 úrovní potrieb, vypracoval pyramídu, ktorá ukazuje, ako potreby spolu súvisia.

Určite ste už o Maslowovej pyramíde hodnôt počuli. Základ pyramídy tvoria základné fyziologické potreby. Keď budete hladní, smädní a bude vám zima, na vyššie priečky sa v pyramíde potrieb nedostanete. Po fyziologických potrebách potrebujeme mať istotu a bezpečnosť. Keď sa cítime dobre, potrebujeme lásku, prijatie a spolupatričnosť. Na vrchole pyramídy sa nachádza potreba uznania, úcty, sebarealizácie a duchovné potreby. Maslow je jeden z prvých psychológov, ktorý hľadal súvislosť medzi potrebami, hodnotami a motiváciou.

Ľudia často sebarealizáciu ako potrebu nevnímajú. Prácu vnímame skôr ako prostriedok na to, aby sme dokázali naplniť potreby z nižšej časti pyramídy. Až zameraním sa na duchovné potreby zistíme, či má náš život zmysel. Poznanie vlastnej mysle nás nasmeruje na osobné naplnenie a hľadanie ľudského šťastia.

To, čo robíme, nám musí dávať zmysel.

Bez komunikácie sa nikam nedostanete

Na to, aby ste dokázali správne odhadnúť hodnoty ostatných, musíte dobre poznať samých seba a svoje hodnoty. Len tak sa dozviete, aký postoj musíte k ostatným zaujať. Spoznať hodnoty toho druhého pomáha osobu, s ktorou komunikujeme lepšie spoznať a naplniť jej potreby. Na základe toho môžete v práci zamestnanca lepšie motivovať, prispieť k dosahovaniu lepších výsledkov a predchádzať nedorozumeniam.

V napĺňaní vlastných hodnôt sa najviac zameriavame na finančnú stabilitu, zdravie, rodinu, priateľov, úspech, chceme byť obľúbení, odvádzať ďalej svoje skúsenosti, prejaviť svoju kreativitu, vyhľadávať príležitosti, osobne rásť, nájsť rovnováhu v živote a viesť naplnený život. Páči sa nám, keď nás ľudia ocenia a chceme patriť medzi osoby, na ktoré sa môžu ostatní spoľahnúť.

Uplatnenie noriem v pracovnom živote

Keď chcete v práci postupovať vyššie, musíte sa stotožniť s identitou firmy. V prípade, že s hodnotami firmy nesúhlasíte, nevložíte do práce potrebnú energiu a rýchlo vám začne chýbať motivácia.

Žiadna spoločnosť nie je postavená len na jednej hodnote, ktorú vyznáva. Vyberte si hodnoty, ktoré vás v rámci firmy, v ktorej pracujete, alebo ktorú tvoríte, oslovili najviac a snažte sa k nim dostať čo najbližšie. Nikde nenájdete ľudí, ktorí majú totožný rebríček hodnôt. Dôležité je nájsť spoločné a začať pracovať na rovnakých cieľoch.

Dodržiavanie jednotlivých hodnôt môže na seba nadväzovať. Dosahovanie cieľov potom oveľa jednoduchšie. Čím viac hodnôt vás v pracovnej činnosti spojí, tým lepšie. Sú hodnoty, za ktoré sú ľudia ochotní bojovať, ale ich dodržiavanie im musí dávať zmysel. Čím viac hodnôt máme, tým viac sa budeme snažiť ich dodržiavať, snažiť sa niečo dosiahnuť a zmeniť. Pri dodržiavaní hodnôt rastieme profesionálne, ale aj ľudsky, ale treba preto aj niečo urobiť.

Začnite pracovať na sebe a postupne zmeníte aj svoje okolie. Spoznáte ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty ako vy a budete sa od nich učiť.

Nezabúdajte, že treba vedieť rozlíšiť, kto o hodnotách len rozpráva a kto sa ich skutočne drží. Zamerajte sa na činy.

Ako to už býva, sú oveľa dôležitejšie ako slová. 

Motivácia na základe hodnôt

Hodnoty vám pripomenú, prečo ste s nejakou činnosťou začali a kam ste sa chceli dostať. Stanú sa motiváciou najmä vtedy, keď strácate silu pokračovať ďalej. Nedovolia vám skončiť. Držať sa niektorých hodnôt nebude jednoduché a bez prekonávania prekážok to nepôjde.

Neobchádzajte ich.

Prekážky vám pomáhajú rásť a do cieľa vás privedú ako silnejšiu bytosť obohatenú inými hodnotami. Každá, aj nepríjemná zmena, ktorá vás niekam posunie, má význam. Niekedy tie zmeny treba len prijať a nebojovať s nimi. 

Business tip: Keď neviete, ako sa pohnúť ďalej, inšpirujte sa knihou Ako naštartovať svoju kariéru od Dale Carnegieho. Učte sa od odborníkov.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *