Konanie prestížnej medzinárodnej výstavy EXPO DUBAJ 2020 sa pre celosvetovú pandémiu koronavírusu presunulo na nový termín. Slávnostný otvárací ceremoniál sa konal 1. októbra 2021, výstava potrvá do 31. marca 2022. Ako sa tu prezentuje Slovensko a čo EXPO DUBAJ ponúka?

Celosvetovej expozície v Spojených arabských emirátoch sa celkovo účastní viac ako 190 krajín z celého sveta, ktoré prezentujú projekty súčasnosti s vplyvom na budúcnosť. Medzi vystavovateľmi sú mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie či nadnárodné spoločnosti. Hlavnou témou výstavy je „Connecting Minds, Creating the Future“, teda Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti”, ku ktorej boli pridružené tri subtémy – Príležitosť, Mobilita, Udržateľnosť. Jednotliví vystavovatelia budú tieto témy prezentovať postupne v 14-dňových tematických celkoch: Climate & Biodiversity, Space, Urban & Rural, Golden Jubilee, Knowledge & Learning, Global Goals, Healh & Wellness, Food & Agriculture & Livelihood, Water.

Slovensko na výstave EXPO DUBAJ 2021

Slovenská národná expozícia pod vedením Ministerstva hospodárstva je postavená na ploche s výmerou vyše 2100 m2 na troch podlažiach. Nachádza sa v srdci tematickej zóny „Mobilita“ a jej hlavnou témou je „Pohyb budúcnosti: Vodík, letectvo a vesmír.” Koncept je zameraný na prezentáciu inovatívnych a sofistikovaných technológií v rôznych segmentoch mobility s dôrazom na technológie vodíkového pohonu ako paliva budúcnosti, technológie v leteckom sektore a technológie v kozmickom sektore.

Účasť slovenských podnikateľských subjektov zastrešuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO. V slovenskom pavilóne sa počas 10 tematických týždňov odprezentuje viac ako 130 spoločností zo Slovenska.

Popri obchodnej prezentácii je EXPO DUBAJ príležitosť ukázať svetu Slovensko ako zaujímavú cestovateľskú destináciu, ako krajinu výnimočných prírodných krás a najmä kúpeľníctva.

Hlavné exponáty SR na výstave EXPO DUBAJ 2020

Slovensko sa v rámci celosvetovej výstavy zameriava na tri hlavné témy, a to vodíkové technológie, letecký priemysel a vesmírny sektor. Z trojice možných tematických oblastí na prezentáciu si Slovensko vybralo Mobilitu. „Tam sa cítime silní. Nielen preto, lebo sme najväčším výrobcom automobilov na svete na tisíc obyvateľov, ale aj automobilový výskum obzvlášť v spojení s alternatívnymi pohonmi hrá na Slovensku pomerne veľkú rolu,” vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík.

Vodíkové auto MH2

Návštevníci sa môžu tešiť na svetovú premiéru unikátneho konceptu automobilu na vodíkový pohon MH2. Ide o jedinečnú spoluprácu spoločnosti MATADOR Group a Technickej univerzity v Košiciach pod taktovkou šéfdizajnéra Branislava Maukša. Podľa neho je tento športový koncept auta spojením vodíkovej technológie s nadčasovýnm dizajnom, čo potvrdzuje aj jeho tvar dažďovej kvapky, ktorý má znásobovať aerodynamiku vozidla. Vodíkový koncept auta MH2 využíva špecifický spôsob uskladňovania vodíka, ktorý si vyžaduje inteligentný teplotný manažment. Hlavnou prednosťou tohto riešenia je vysoká bezpečnosť a relatívne nízke energetické nároky uskladnenia.

Vodíkový pohon je súčasťou Národnej vodíkovej stratégie SR, a preto je na výstave EXPO jednou z hlavných tém, keďže jedným z efektov zavedenia vodíka ako paliva budúcnosti je výrazné zníženie emisií.

Vesmírne mobilné roboty

Androver I – Robot využívaný na vesmírnej ESA misii

Ide o jeden z prvých robotov z dielne spoločnosti RoboTech Vision. Ako prvý mobilný robot bol vďaka svojím menším rozmerom súčasťou simulovanej misie na Mesiac, ktorá sa konala pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a veliteľky misie Dr. Michaely Musilovej – riaditeľky simulovanej vesmírnej stanice HI-SEAS na Havaii. Misia bola zameraná na výskum lávových jaskýň, v ktorých by raz ľudia mohli postaviť prvé obydlia na Mesiaci. Pre bezpečnosť austronautov bolo cieľom rovera otočnou kamerou zdokumentovať náročný sopečný terén aj v menej dostupných oblastiach.

Androver II – Autonómny mobilný robot s umelou inteligenciou

Mobilný robot Androver II bol kompletne vyvinutý spoločnoťou RoboTech Vision. Slúžil najmä na interné účely pri vývoji navigačných algoritmov pre potreby vesmírmeho priemyslu. Podstúpil testovanie v Európskej vesmírnej agentúre a vyhral tiež prvé miesto v medzinárodnej súťaži v kategórii autonómna jazda. Androver II sa autonómne pohybuje vďaka algoritmom s umelou inteligenciou a snímaču RTV senzor Box. Ide o združený snímač, ktorý umožňuje robotu segmentáciu či plánovanie cesty, detekciu prekážok a autonómny prejazd do cieľa.

VRM simulátor

Spoločnosť Virtual Reality Media a.s. sa od roku 1994 špecializuje na simulátory pozemnej a leteckej dopravy. Ich zákazníkmi sú predovšetkým ministerstvá obrany a príslušné agentúry po celom svete. Počas 25-ročnej pôsobnosti podpísala táto hi-tech spoločnosť kontrakty na piatich kontinentoch. V posledných rokoch spoločnosť rozšírila svoje portfólio o vývoj systémov autonómnej mobility, kde spolupracuje s prestížnymi univerzitami aj komerčnými organizáciami.

Ôsmy svetadiel

Návštevníci si v slovenskom pavilóne budú môcť pozrieť aj 3D model unikátneho projektu čistenia oceánov Ôsmy kontinent od slovenskej autorky Lenky Petrákovej. Návrh plávajúcej čistiacej stanice v tvare kvetu získal v roku 2020 Grand Prix cenu za morskú architektúru a inovácie nadácie Jacquesa Rougerie. Ôsmy kontinent je návrh plávajúcej stanice, ktorá zbiera odpad z povrchu mora vďaka bariéram. Odpad následne buď biologicky rozkladá a využíva na svoje potreby, alebo skladuje a prepravuje na pevninu na ďalšie spracovanie. Projekt tvoria prepojené stanice v tvare okvetných lístkov, ktoré plávajú na povrchu vody ako bójky. Posádka ich dokáže upevniť na dno, ak je to potrebné, inak na otáčanie a pohyb využívajú vietor. Navrhovaná stanica by mohla ročne spracovať okolo 30-tisíc kilogramov odpadu.

Zaujímavosti o EXPO Dubaj 2020 výstave

 • Odhaduje sa až 25 miliónov návštevníkov. Podujatie by mohlo prilákať približne 16-násobok počtu divákov, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev sveta FIFA 2018 v Rusku.
 • Očakáva sa, že asi 70 percent návštevníkov výstavy EXPO DUBAJ 2020 bude pochádzať mimo Spojených arabských emirátov, čo je najväčší podiel medzinárodných návštevníkov za viac ako jeden a pol storočia svetovej výstavy.
 • Celková rozloha výstaviska je 438 hektárov, čo predstavuje rozlohu takmer 900 futbalových ihrísk.
 • Ide o premiéru EXPO výstavy v regióne Blízkeho východu, Afriky a Ázie a zároveň prvú výstavu v arabskom svete.
 • Na EXPO DUBAJ 2020 sa koná viac ako 60 živých udalostí za deň.
 • Výstava je schopná prijať až 300 000 ľudí denne, čo je viac ako trojnásobok kapacity londýnskeho štadiónu Wembley.
 • Expo má vlastnú vyhradenú stanicu metra Dubaj na linke Route 2020 s vagónmi, ktoré môžu prepraviť 44 000 cestujúcich za hodinu do a z miesta výstavy.
 • Počas šiestich mesiacov konania podujatia bude na výstave pracovať každý deň od 20 000 do 35 000 ľudí 68 národností.
 • Odhadom bude počas expa servírovaných viac ako 50 miliónov porcií jedla.
 • Počas špičkových dní sa bude podávať až 500 000 jedál denne.
 • Cieľom výstavy EXPO DUBAJ 2020 je, aby bolo 85 percent všetkých odpadov vrátane tuhého komunálneho odpadu, stavebného odpadu a odpadu z vyradenia z prevádzky separovaných, aby bolo možné ich spracovanie.
 • Na výstavbu troch tematických blokov – Príležitosť, Mobilita a Udržateľnosť – bolo potrebných neuveriteľných 599 miliónov dolárov (2,2 miliardy AED).
 • Celkové náklady účasti Slovenskej republiky na EXPO DUBAJ 2020 predstavujú takmer 7 miliónov eur.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *